Items where Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | M | P | Q | S
Number of items: 7.

A

anwar muhidin, nanang (2002) JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DI TINJAU DARI SEGI FIQIH MUAMALAH. Diploma thesis, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah.

H

Hifdillah, Hifdillah (2002) PENERAPAN PINSIP-PINSIP AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAR INFAK DAN SHADAQAH. Diploma thesis, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah.

I

irawan, chandra (2002) RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT PANDANGAN ULAMA NU KOTA TASIKMALAYA. Diploma thesis, Institut agama islam latifah mubarokiyah.

M

Menawati, Ina (2002) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN EMAS ATAU UANG SENILAI HARGA EMAS. Diploma thesis, institut agama islam latifah mubarokiyah.

P

Papilaya, Lia (2002) TRANSAKSI UTANG PIUTANG MELALUI MEDIA KARTU KREDIT (CREDIT CARD). Diploma thesis, institut agama islam latifah mubarokiyah.

Q

qodarsyah, qodarsyah (2002) KOLERASI HUKUM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK TERHADAP MUZARA'AH DAN MUDHARABAH. Diploma thesis, institut agama islam latifah mubarokiyah.

S

suyatmi, suyatmi (2002) MANFAAT DAN MAFSADAT MEKANISME GADAI SAWAH DI DESA TAMBAKSARI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP. Diploma thesis, institut agama islam latifah mubarokiyah.

This list was generated on Fri Sep 29 03:09:22 2023 UTC.